Mono-ADP-ribosylation of histone 3 at arginine-117 promotes proliferation through its interaction with P300

Feng Ling, Yi Tang, Ming Li, Qing-Shu Li, Xian Li, Lian Yang, Wei Zhao, Cong-Cong Jin, Zhen Zeng, Chang Liu, Cheng-Fang Wu, Wen-Wen Chen, Xiao Lin, Ya-Lan Wang, Michael Threadgill

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Mono-ADP-ribosylation of histone 3 at arginine-117 promotes proliferation through its interaction with P300'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences