Img2Logo: Generating Golden Ratio Logos from Images

Kai Wen Hsiao, Yongliang Yang, Yung-Chih Chiu, Min-Chun Hu, Chih-Yuan Yao, Hung-Kuo Chu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalComputer Graphics Forum
Publication statusAcceptance date - 31 Jan 2023

Cite this