GRIG: Data-efficient generative residual image inpainting

Wanglong Lu, Xiaogang Jin, Xianta Jiang, Yongliang Yang, Minglun Gong, Kaijie Shi, Tao Wang, Hanli Zhao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalComputational Visual Media
Publication statusAcceptance date - 3 Feb 2024

Cite this