Development of a ka-band circular waveguide TM01-rectangular waveguide TE10 mode converter

Qingyun Chen, Xuesong Yuan, Tongbin Yang, Jie Xie, Xiaotao Xu, Bin Wang, Hailong Li, Yong Yin, Matthew Cole, Lin Meng, Yang Yan

Research output: Contribution to journalArticle

19 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
JournalIEEE Transactions on Electron Devices
Early online date7 Feb 2020
Publication statusE-pub ahead of print - 7 Feb 2020

Keywords

  • nanotechnol
  • electron sources
  • Electronic materials
  • Electronics engineering
  • waveguide
  • Carbon nanotube (CNT)

Cite this

Chen, Q., Yuan, X., Yang, T., Xie, J., Xu, X., Wang, B., Li, H., Yin, Y., Cole, M., Meng, L., & Yan, Y. (2020). Development of a ka-band circular waveguide TM01-rectangular waveguide TE10 mode converter. IEEE Transactions on Electron Devices.