Development of a ka-band circular waveguide TM01-rectangular waveguide TE10 mode converter

Qingyun Chen, Xuesong Yuan, Tongbin Yang, Jie Xie, Xiaotao Xu, Bin Wang, Hailong Li, Yong Yin, Matthew Cole, Lin Meng, Yang Yan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

57 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
JournalIEEE Transactions on Electron Devices
Early online date7 Feb 2020
Publication statusE-pub ahead of print - 7 Feb 2020

Keywords

  • nanotechnol
  • electron sources
  • Electronic materials
  • Electronics engineering
  • waveguide
  • Carbon nanotube (CNT)

Cite this