De Nederlandse Catherine Bergego schaal: een bruikbaar en valide instrument in de CVA zorg

Antonia F. Ten Brink, Tanja C.W. Nijboer, Lara Van Beekum, Jannet Van Dijk, Renee Peeters, Marcel Post, Johanna M. A. Visser-Meily

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Inleiding: Neglect is een veelvoorkomende stoornis na een cebrovasculair accident(CVA). Neglect wordt vaak gediagnosticeerd door middel van neuropsychologischonderzoek (NPO), maar er bestaat een discrepantie tussen NPO uitkomstenen 'neglectgedrag' in het dagelijks leven. In deze studie is een Engelstalige neglectobservatieschaal (Catherine Bergego scale; CBS) vertaald naar het Nederlands enzijn de haalbaarheid van afname en validiteit onderzocht.Methode: Bij 81 CVA patiënten, opgenomen in een revalidatiecentrum, is zowelNPO als de vertaalde CBS afgenomen.Resultaten: De verpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten hebben97,5%, 90,1% en 84,0% van de observatielijsten ingevuld. De overeenstemmingtussen de bevindingen van ergotherapeuten en fysiotherapeuten was voldoende(ICC=0,70), maar overeenstemming tussen de drie de disciplines was matig(ICC=0,64). Cronbach's alpha was 0,92, wat op hoge interne consistentie duidt.De CBS score was hoger voor patiënten met neglect gebaseerd op het NPO vergelekenmet patiënten zonder neglect. Met de CBS werd bij zo'n 10% van de patiëntenneglect gedetecteerd terwijl zij niet uitvielen op het NPO en vice versa.Discussie: De CBS is een valide meetinstrument met een hoge interne consistentieen gemiddelde overeenkomst met het NPO. De CBS is van toegevoegde waardein een revalidatiecentrum, vooral in combinatie met NPO.
Original languageOther
Pages (from-to)27-35
Number of pages9
JournalWetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie
Volume6
Issue number3
Publication statusPublished - 1 Jan 2013

Cite this