Find Profiles

No photo of Falguni Nathwani
20202020
No photo of Laurie Needham

Laurie Needham

Person: Researcher

20202020
No photo of Fabio Nemetz

Fabio Nemetz

Person: Teaching & Other

20082020
No photo of Alex Neads
20172020
Photo of Peter Nuttall

Peter Nuttall

Person: Research & Teaching

20052019
Photo of Nikolas Nikolaou
20092015
No photo of Shasi Nandeibam
20012019
No photo of Christiana Nwandu

Christiana Nwandu

Person: Doctor of Business Administration

No photo of Willy Nyeko

Willy Nyeko

Person: Doctor of Policy Research and Practice

Photo of Stephen Newman
19982023
No photo of Kirsty Nash

Kirsty Nash

Person: Doctor of Clinical Psychology

No photo of Lucy Noble

Lucy Noble

Person: Teaching & Other

Photo of Graham Nutbrown
20162019
Photo of Jade Norris

Jade Norris

Person: Researcher

20152020
Photo of Mark Nielsen
20142019
Photo of Alessandro Narduzzo
20022015
Photo of Alison Nightingale

Alison Nightingale

Person: Teaching & Other

20062020
No photo of Alexandra Neves

Alexandra Neves

Person: Doctor of Business Administration